Thursday, September 17, 2009

teritorio 49 - marionitto laurel by Vanessa

Teritorio 49 - MARIONITTO LAUREL by Vanessa

Marionitto fascinated Salome. Naramdaman kaagad niya na hindi ito katulad ng iba na espesyal ang trato sa kanya at may pagkamangha sa ginagawa niya at sa kanya mismo. Marionitto seemed to hate her guts. At sinabi nito iyon sa kanya. She hated him as well. But he was the most attractive man she had ever met in her whole life?

Friday, August 14, 2009

3115 - ang emisaryo ni ninong by camilla


PHR 3115 - ANG EMISARYO NI NINONG
by Camilla


Sobrang hirap ang dinanas ni Augusta sa piling ng tiyahin at malditang pinsan niya. Pero isinugo ng Diyos si Homer para baguhin ang takbo ng buhay niya. Inalok siya nito ng kasal. Ayaw niyang tanggapin iyon dahil iba ang mahal niya: si Hiram, ang kapatid nito.

Pero dahil sa natuklasan niyang sakit ni Homer, pumayag na rin siyang magpakasal dito.

Through the years, she loved Hiram with all her heart, ngunit dahil sa kabutihan ni Homer ay naging mabuting asawa siya rito. Paano kung dumating ang pagkakataon para sa kanila ni Hiram? Would she let that chance pass away? Or would she seize the opportunity to be finally with the man she truly loved?