Thursday, September 17, 2009

teritorio 49 - marionitto laurel by Vanessa

Teritorio 49 - MARIONITTO LAUREL by Vanessa

Marionitto fascinated Salome. Naramdaman kaagad niya na hindi ito katulad ng iba na espesyal ang trato sa kanya at may pagkamangha sa ginagawa niya at sa kanya mismo. Marionitto seemed to hate her guts. At sinabi nito iyon sa kanya. She hated him as well. But he was the most attractive man she had ever met in her whole life?